Yayınlar
Konu Migration History, Turkish & Swedish Relations, Social Integration
Yazar Bahar Başer & Paul T. Levin
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-1-78453-869-9
Yayıncı I. B. Tauris
Özet Transnational Communities
Migration from Turkey to Sweden : integration, belonging and transnational community
Konu Migration History, Social Integration, Sweden - Turkey Relations
Yazar Bahar Başer & Paul T. Levin
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-1-78453-869-9
Yayıncı I. B. Tauris
Özet Turkish - Swedish Transnational Communities
Konu Şifa, Tıp, Tedavi
Yazar Kolektif
Yıl 2018
ISBN/ISSN 978 605 4642 – 76-2
Yayıncı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları
Özet

Yaşamın merkezinde yer alan şifa, tıp, tedavi konuları ekseninde Bizans’a yeni bir yaklaşım getirmeyi amaçlayan bu kitap, dini inançlardan doğaüstü güçlere, ebedi ahiret algısından İstanbul ve Anadolu’da şifa merkezlerine, tıp literatüründen eczacılıkta kullanılan egzotik maddelere erişim yollarına, ağız sağlığından besin alışkanlıklarına, Eski Yunan mitolojisinden tanrı Asklepios’a uzanan geleneklere, Erken Osmanlı’da duyuları harekete geçiren hastane mimarisi düzenine, disiplinler arası köprüler uran on üç makaleden derlenmiştir.

İçerik 2015’te Pera Müzesi’nde yer alan Hayat Kısa, Sanat Uzun: Bizans’ta Şifa Sanatı sergisi kapsamında, 14 Mart Tıp Bayramı günü düzenlenen sempozyum bildirilerinden yola çıkmıştır. Kitabın dili İngilizcedir.

Konu
Yazar Kolektif
Yıl 2017
ISBN/ISSN 2147-2068
Yayıncı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları
Özet

Dünyada pek az kentte rastlanan çok renkli bir kültür dağarcığına sahip olan İstanbul’da farklı etnik kökenlerden, dil ve inançlardan insan toplulukları yaşamış ve yüzyıllar içinde birbirine eklemlenen kültür sentezleri yaratmışlardır. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü de, kentin bu zengin kültürel çeşitliliğinin ve kültürler arası etkileşimlerin incelenmesi ve sunulması amacıyla yola çıktı. Onuncu yılını tamamlayan Enstitü’nün, altıncı yılını süren İstanbul Araştırmaları Yıllığı da bu amaca hizmet eden önemli yayınlardan biri.

Yıllığın altıncı sayısında “Konstantinopolis’teki Paralı Asker Yazıtları, Remarques sur l’Ambassade Hafside d’Abu Amr Osman et de Molla Arab d’Après les Sources Ottomanes (Osmanlı kaynaklarına Göre Abu Amr Osman ve Molla Arab’ın Hafsî Elçiliği), İstanbul’un Alçı Pencereleri, Topkapı Sarayı’nda Bâbüssaade’nin Bazı Ayrıntıları Hakkında Düşünceler, 1882 Tarihli Bir Keşf-i Evvel İnşaat Defterine Göre Dolmabahçe Sarayı Mâbeyn-İ Hümâyûnu: Mekânları ve Onarımı, Arşiv Belgeleri Işığında 17.-19. Yüzyıllarda İstanbul Boğazı’nın Savunma Ağı, İstanbul Deniz Surları ve Koruma Sorunları, Halkalı Suları ve 1859 Tarihli Köprülü Su Yolu Haritalarının Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi ve Restorasyonu, Vaniköy’deki Merhûm Zahire Nâzırı Rıza Efendi Yalısı’na Dair, “Bir Acı Hikaye”: Mimar Vedad (Tek) Kızının Mezarını Tasarladı mı?, İstanbul’un Sessiz Tanıkları: Feriköy Latin Katolik Mezarlığı Heykelleri,Camdaki Hafıza: Ahmed Rasim, Fotoğraf ve Zaman, Hangi Usul Tenvir: Havagazı mı Elektrik mi?, Küresel Silahlanma Yarışında Osmanlı’da Fişek Üretimi: Zeytinburnu Fabrikası başlıklarını taşıyan makaleler,yayın ilkelerimiz doğrultusunda, Antik Çağ Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kucaklayan geniş bir çerçevede kentin tarihi, arkeolojisi ve kültürel kimliğinin çeşitli boyutlarına, ayrıca kültür varlıklarının korunması ve onarımına ilişkin özgün araştırmaların ürünü olarak dikkat çekiyor.

 
Konu History writing ; Battle of Lepanto
Yazar Hanß, Stefan
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-3-95650-264-4
Yayıncı Orient-Institut Istanbul
Özet Based on a history of event production (histoire de l'événement), Stefan Hanß explores the contribution of early modern material culture to the production of history. Using the example of the Battle of Lepanto (1571), it shows how historical actors resorting to objects of a historical event formed a paradigm that was and will be used for binary world constructions. 2 volumes.
Konu Music, Turkey
Yazar Martin Greve
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-3-95650-278-1
Yayıncı Orient-Institut Istanbul
Özet The book describes the confusing, contradictory and individualized musicscape in Turkey around the turn of the twenty-first century, including its prehistory throughout the twentieth century and sometimes beyond. Its focus lies on the recent tendency towards a disintegration of musical traditions into internationalism and multiple musical hybrids which might be described as a process of individualization. The category of individual as used here includes individual musicians, individual music pieces, individual life experiences, identities and approaches to music, individual musical projects, individual CDs and concerts, even individual concepts of music theory, conferences or research projects. Several factors lead to this development: A growing rate and importance of migration and international mobility; the increase of cross-cultural encounters and experiences; the availability of almost all Ottoman-Turkish, Anatolian and global musical styles, instruments and other musical elements via media; the opening up of identity discourses. A final chapter is intended as a reflection on the question of how this unprecedented musical expansion could have happened within an authoritarian state and society such as the Republic of Turkey.
İstanbul'un Doğal bitkileri
Konu İstanbul-Bitki Türleri. Bitki Özellikleri
Yazar Akkemik, Ünal
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-605-63831-5-1
Yayıncı ÇEKÜL Vakfı
Özet Araştırmacılar ve doğa tutkunları için önemli bir kaynakça niteliğindeki “İstanbul’un Doğal Bitkileri” kitabı; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı ve ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik’in yıllar süren araştırmalarının bir ürünü. 1152 sayfadan oluşan kitap, İstanbul’un bitki çeşitliliğini gözler önüne seriyor. 8 bin 500 yıllık tarihi bir kent olan İstanbul’daki kentleşme politikaları, yoğun nüfus baskısıyla birlikte bazı bitki türlerini doğrudan etkiliyor. Ünal Akkemik, hazırladığı bu kapsamlı çalışmayla; bu eşsiz coğrafyayı paylaştığımız doğal hayata ve kent içinde bulunan bitkilere ilgi gösterirken, ilgiye bilgi katmayı da öneriyor. Üç iklim ve flora kuşağının kesişme noktasında bulunan İstanbul, dikkat çeken bir bitki tür sayısına sahip. İstanbul’da yaklaşık 2200 bitki türünün varlığını saptayan Prof. Dr. Ünal Akkemik, kitabında 982 tanesine yer verdi. Bitki tanımını kolaylaştıran fotoğraflarla desteklenen hacimli çalışmasını çiçek renklerine göre 9 ayrı bölümde kurguladı. Kitapta, İstanbul’da yok olma tehlikesi altındaki türleri de incelemeniz mümkün.
Konu This new issue of the European Journal of Turkish Studies, edited by Dilek Sarmis and Béatrice Hendrich, aims to question the place of media in the process of producing and disseminating artistic expressions, ideas and messages related to the Sufi realm of modern Turkey. The four articles in this issue, covering a historical span between the end of the Ottoman Empire to the present day, do not discuss the conformity to the internal logic of contents presented as a Sufi approach. Rather, to differing extents, they debate forms of mediation, mediatisation and medialisation as we encounter them in great variety in religious culture, teaching and practice generally; and particularly in the field of Islamic mysticism. The articles debate the role of those processes and the corollary of its encoding of Sufi “messages” that preexist only insofar as they are defined in terms of heritage (literary, cultural, religious, ritual and mystical) and classical transmission.
Yazar Dilek Sarmış and Béatrice Hendrich (eds.)
Yıl 2017
ISBN/ISSN
Yayıncı European Journal of Turkish Studies 25
Özet


Founded in 2004, the European Journal of Turkish Studies is a peer-reviewed, open access, and interdisciplinary academic journal indexed by ERIH+ and DOAJ compliant. More about us: http://journals.openedition.org/ejts/3230

Submissions and inquiries should be sent to Claire Visier secretariat.ejts@gmail.com

Konu Mustafa Kemal Atatürk
Yazar
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-605-4642-71-7
Yayıncı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yayınları
Özet

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1906 yılından ölümüne kadar olan süreci kapsayan Fotoğraflarla Atatürk kitabı, büyük liderin askeri ve siyasi kariyerine odaklanırken bir yandan da, Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Cevat Abbas, Kılıç Ali gibi silah ve dava arkadaşları ile Halide Edip, Claude Farrere gibi dönemin öncü düşün insanlarını, çeşitli Anadolu kentlerinden insan görünümlerini ve resmi ziyarette bulunan yabancı devlet adamlarını da gözler önüne seriyor.

Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin kuruluşu ve ilk yıllarına dair çeşitli olaylara tanıklık eden ve Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak 3 dilde yayınlanan kitap, Selahattin Giz, Jean Weinberg, Ali Enis Oza gibi dönemin ünlü fotoğrafçılarının karelerinden oluşuyor.

Konu Bir Kağıt Mimarının Hayali Dünyası: Nazimî Yaver Yenal sergisi, 20. yüzyıl Türk mimarlığının özgün isimlerinden Yenal’ın (1904-1987), Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki öğrencilik yıllarından başlayarak 1950’li yıllara uzanan süreçteki üretimlerine odaklanıyor.
Yazar
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-605-4642-72-4
Yayıncı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
Özet