etkinlikler

Yahudi, Hıristiyan ve İslam Sanatlarında Kudüs İmgesi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (Suna and Inan Kıraç Foundation Istanbul Research Institute - IAE)

Tarih : 23-02-2017 18:30

 Reyhan Ekşioğlu

Dünya insan gözü gibidir; yeryüzünü çepeçevre saran okyanus, gözün beyazı gibidir;kara parçası, iris; Kudüs ise gözbebeğidir; ve Tapınak da gözbebeğine yansıyan imgedir…” Gözbebeğine yansıyan imgenin yeniden üretimi ise “aslı”ndan farklıdır. Söz konusu Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman inancında kutsal olan Kudüs olunca, onun imgesinin yansıtılış biçimi “ideal” olandır.

Reyhan Ekşioğlu konuşmasında, üç inancın bakış açısıyla, Kudüs’ün fiziksel, tarihi boyutunu aşkın ve onlardan bağımsız yeryüzünün dört bir tarafına kadar ulaşan imgesinin, diğer bir deyişle gerçeklik yerine hayali, ideal ve ütopik boyutunun sanatta işlenişini irdeleyerek, ilk çağlardan modern döneme kadar kentin sanata yansıtılış biçimini anlatacak. 2. yüzyıla ait ilk örneklerden başlayarak 20. yüzyıla kadar sanatta Kudüs imgesinin seyrini ortaya koyacak Ekşioğlu, tutarlı bir “ideal” Kudüs imgesi olup olmadığı sorusunun da yanıtını arayacak.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.