etkinlikler

ANAMED Library talks - ANAMED Kütüphanesi Konuşmaları

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Koç University's Research Center for Anatolian Civilizations - ANAMED)

Tarih : 01-06-2021 18:00 - 01-06-2021 20:00

Library Talks, jointly organized by Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) Library and the History Foundation (Tarih Vakfı), will continue with Evangelia Balta and Sada Payır on June 1, 2021. In this talk, Balta and Payır will discuss “The Transfer of Greek Fiction Ottoman Literature via The Karamanlides”. The novel Beyoğlu Sırları, the Turkish translation of the novel Mysteries of Pera [Πέραν Απόκρυφα] by Epaminondas Kyriakidis (İstanbul 1861 - Athens 1939) was published in instalments in the Karamanlidika newspaper Anatoli owned by Evangelinos Misailidis (1888–1889). Misailidis managed in his role as a translator to reproduce the original without a hint of foreignness in the linguistic means he chose, so as to give his Turcophone Anatolian readers the feeling that the text had been conceived and written in the Turkish language. The talk will be moderated by Sada Payır. This month's talk will be in English and will take place online.   Webinar link


ANAMED Kütüphanesi ve Tarih Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen Kütüphane Konuşmaları, Evangelia Balta ve Sada Payır ile 1 Haziran 2021’de devam ediyor. Konuşmanın konusu “Karamanlides Aracılığıyla Yunanca Kurgu Eserlerinin Osmanlı Edebiyatına Aktarılması”dır. Epaminondas Kyriakidis'in (İstanbul 1861 - Atina 1939) Πέραν Απόκρυφα romanının Türkçe çevirisi, Beyoğlu Sırları romanı, Evangelinos Misailidis'in (1888–1889) sahibi olduğu Karamanlıca gazete, Anatoli'de bölümler halinde yayınlandı. Misailidis, çevirmen olarak, orijinal dili yeniden üretmeyi başardı, böylece Türkçe okuryazar Anadolu okurlarına metnin Türkçe olarak yazıldığı hissini yaşattı. Konuşmanın moderatörlüğü Sada Payır tarafından yapılacaktır. Konuşmanın dili İngilizce olacaktır ve konuşma uzaktan erişimle gerçekleşecektir.  Webinar link