etkinlikler

ANAMED Library talks - ANAMED Kütüphanesi Konuşmaları

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Koç University's Research Center for Anatolian Civilizations - ANAMED)

Tarih : 02-02-2021 18:00 - 02-02-2021 20:00

Sami Arslan

Metinden Yüz Çevirmeli: Koleksiyon, Koleksiyoner ve Okurlarıyla Salim Erel Yazmaları Kataloğu 

Tarih: 2 Şubat 2021, saat 18:00 


Bu konuşmada, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Salim Erel Yazmaları’nın çiçeği burnunda kataloğu değerlendirilecektir. XIX. yüzyıl taşra koleksiyonu, metin ve nüshadan çıkan farklı sesler, metin-nüsha ilişkisi/ilişkisizliği, kataloglamada takip edilen metot, koleksiyonun hikayesi, hikâyenin aktörü olan koleksiyonerin sergüzeşti ama özelikle koleksiyonun asırlık okurları ve bu okurların notları üzerine odaklanılacaktır. Metinlerin büyük kahramanlarından ziyade nüshaların -yazma eseri yazma eser yapan- küçük okurlarına, der/kenardaki edilgen özneler, ‘müderrisler, talebeler, hocalar, müftüler, naibler, mollalar, az da olsa kadınlar, askerler, hafızlar, şerifler, seyyidler, ağalar, efendiler, sürgünler, muhacirler, çocuklar, babalar, kentliler ve köylüler ile esnaf’a yer verilecektir.  Söyleşinin moderatörlüğünü Senem Acar (Koç Universitesi Suna Kıraç Kütüphanesi) üstlenecek. Bu ayın konuşması uzaktan erişimle gerçekleşecektir. Konuşmayı izlemek için lütfen linke tıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

This month’s talk will introduce to you the Salim Erel Manuscripts Catalog, a publication of Koc University Suna Kıraç Library.  Sami Arslan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi), with the moderation of Senem Acar (Koç Universitesi Suna Kıraç Kütüphanesi), will present the manuscripts collection included in the catalog, examining their topic, the method followed in cataloging, the story of the collection in general, but especially the centuries-old readers of the collection and the notes of these readers.  This month's talk will take place via remote access. To watch the talk register here