Detay

Gyges'ten Büyük İskender'e Lydia arkeolojisi /

Konu Excavations (Archaeology) Turkey. Excavations (Archaeology) Turkey Lydia (Kingdom). Excavations (Archaeology) Turkey Sardis (Extinct city). Landscapes Turkey Lydia (Kingdom). Land settlement Turkey Lydia (Kingdom). Urn burial Turkey Lydia (Kingdom). Funeral rites and ceremonies Turkey Lydia (Kingdom). Lydia (Kingdom) Antiquities. Lydia (Kingdom) History. Sardis (Extinct city). Sardis (Extinct city) History. Turkey Antiquities.
Yazar Roosevelt, Christopher H.
ISBN/ISSN 9786059389334 (paperback)
Yıl 2017
Yayıncı Koç Üniversitesi Yayınları,İstanbul :
Yer Numarası(LC) DS156.L9
Fiziksel Özellikler 378 pages :illustraitons, maps ;24 cm.
Tag Ind1 Ind2
000 00262nam a2200553Ia 4500
007 t
008 170721t20172016tu ab g b 001 0 tur d
020 9786059389334 (paperback)
040 DLC|cDLC|dBTCTA|dOCLCQ|dYDXCP|dUKM|dC#P|dCDX|dBWX|dBWK|dDLC|dISIKU|cT9K|erda
050 0 0 DS156.L9|bR6619 2017
099 RCAC/DS156.L9|bR6619 2017
100 1 Roosevelt, Christopher H.|q(Christopher Havemeyer),|d1972-
245 1 4 Gyges'ten Büyük İskender'e Lydia arkeolojisi /|cChristopher H. Roosevelt ; İngilizceden çeviren Hilal Gültekin Çatak ; yayına hazırlayan Deniz Koç ; düzelti Melda Bağdatlı ; kapak ve kitap tasarımı Gökçen Ergüven.
246 3 0 Lydia arkeolojisi.
260 İstanbul :|bKoç Üniversitesi Yayınları,|c2017.
300 378 pages :|billustraitons, maps ;|c24 cm.
490 1 Koç Üniversitesi Yayınları ;|v115.|aBuranın Bilgisi Arkeoloji.
500 Original title : The archaeology of Lydia, from Gyges to Alexander.
504 Includes bibliographical references (p. 329-364) and index.
505 1 TABLE OF CONTENTS:
505 0 0 |gBİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ, p.24 --|tBölgesel Arkeoloji, p.24 --|tMaddi Kültür ve Kültürel Değişim, p.27 --|tÇalışmanın Kapsamı, p.29 --|gİKİNCİ BÖLÜM: KÜLTÜREL VE TARİHSEL ÇERÇEVE, p.33 --|tLydialıların Kökenleri, Dili ve Erken Lydia Dönemi (8. Yüzyılın Sonuna Kadar), p.35 --|tBiyolojik, Dilbilimsel ve Tarihsel Veriler, p.35 --|tErken Lydia Dönemine İlişkin Antik Kaynaklar, p.42 --|tArkeolojik Veriler, p.44 --|tOrta Lydia Dönemi (7. Yüzyıl Başlarından 6. Yüzyıl Ortalarına Kadar), p.46 --|tGeç Lydia (Ya da Akamenid) Dönemi (6. Yüzyıl Ortalarından 4. Yüzyıl Sonlarına Kadar), p.51 --|gÜÇÜNCÜ BÖLÜM: LYDİA'NIN COĞRAFYASI VE ÇEVRESİ, p.60 --|tLydia'nın Doğal Çevresi, p.60 --|tMerkezi Lydia: Mermnad Krallığı'nın Kalbi, p.60 --|tBüyük Lydia'nın Sınır Bölgeleri, p.62 --|tDağlar, p.67 --|tNehirler ve Ovalar, p.69 --|tGöller, p.72 --|tÇalışma Kapsamına Giren Alanların Tanımı, p.73 --|tJeoloji, p.76 --|tİklim ve Bitki Örtüsü, p.79 --|tKaynaklar, p.79 --|tTarım ve Hayvancılık, p.79 --|tTarım Bitkileri, Bağcılık ve Meyve Yetiştiriciliği, p.82 --|tBesi Hayvanları ve Hayvansal Ürünler, p.84 --|tBölgeye Özgü Kaynaklar, p.85 --|tLydia Çevresinin Zenginliği ve Çeşitliliği, p.93 --|gDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SARDES YERLEŞMESİ VE TOPLUMU, p.95 --|tSardes Coğrafyası ve Yerleşmenin Gelişimi, p.95 --|tAna Kazı Alanları, p.98 --|tTarihsel Gelişim, p.100 --|tLydia Evleri ve Domestik Ekonomi, p.103 --|tKüçük Ölçekli Zanaat Üretimi ve Takas, p.109 --|tBüyük Ölçekli Zanaat Üretimi ve Takas, p.113 --|tKültler ve Kült Alanları, p.120 --|tSardes ve Lydia Toplumu, p.127 --|gBEŞİNCİ BÖLÜM: MERKEZİ VE BÜYÜK LYDİA'DA İSKAN VE TOPLUM, p.133 --|tMerkezi Lydia, Sardes'in Yakın Hinterlandı, p.135 -|tMerkezi Lydia'da Yerleşme ve Diğer Faaliyetlere İlişkin Kanıtlar, p.136 --|tMerkezi Lydia'da Bin Tepe, Tümülüs Grupları ve Yerleşme Alanları, p.142 --|tMerkezi Lydia'daki Yerleşme Örüntülerinde Görülen Diyakronik Değişimler, p.144 --|tBüyük Lydia, Sardes'in Uzak Hinterlandı, p.146 --|tBüyül Lydia'da Yerleşme ve Diğer Faaliyetlere İlişkin Kanıtlar, p.146 --|tBüyük Lydia'daki Tümülüs Grupları, p.147 --|tBüyük Lydia'daki Yerleşme Örüntülerinde Görülen Diyakronik Değişimler, p.152 --|tYerleşme Yapısı ve Mülk Arazileri, p.155 --|tYerleşme Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler, p.160 --|tGeçim Ekonomisi ve İletişim, p.160 --|tBölgesel Kontrol, p.162 --|tKaynak Denetimi ve Temini, p.167 --|tKutsal Çevreler ve Kült Alanları, p.169 --|tLydia'daki Yerleşme Örüntüleri ve Bölgesel Etkileşim, p.179 --|gALTINCI BÖLÜM: ÖLÜ GÖMME VE TOPLUM, p.185 --|tBölgesel Mezar Tipleri, p.186 --|tÇukur Mezarlar, p.186 --|tLahit Mezarlar, p.187 --|tOda Mezarlar, p.189 --|tMezar İşaretleri ve Mezar Betimleri, p.205 --|tFallik İşaretler, p.206 --|tSembolik Kapı Stelleri, p.207 --|tYazıtlı ve Yazıtsız Anthemion Tipi Steller, p.208 --|tFigürlü Steller, p.211 --|tZiyafetler, p.211 --|tOturan Kadın Figürleri, p.213 --|tAyakta Duran Figürler, p.214 --|tAtlı Figürler, Hayvan Figürlü Frizler, Av ve Savaş Sahneleri, p.217 --|tBağımsız Heykeller (Aslan ve Aslan-Grifon Betimleri), p.219 --|tDiğer Mezar Betimleri, p.227 --|tGenel Değerlendirme, p.231 --|tMezar Buluntular ve Cenaze Törenleri, p.232 --|tÖlü Gömme ve Lydia Toplumu, p.240 --|gYEDİNCİ BÖLÜM: SONUÇLAR: SARDES VE DIŞINDA DEVAMLILIK VE DEĞİŞİM, p.244 --|tMaddi Kalıntılardaki Gelişimler, p.244 --|tDevamlılık ve Değişim Üzerine Maddi ve Tarihi Bir Sentez, p.249 --|tErken ve Orta Lydia Dönemleri, p.250 --|tGeç Lydia Dönemi, p.253 --|tSardes ve Dışında Pers Varlığı ve Persleşme Olgusu, p.258 --|tSon Düşünceler ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler, p.262.
520 Christopher H. Roosevelt, uzun soluklu ve kapsamlı bir araştırma sonucunda kaleme aldığı Gyges’ten Büyük İskender’e Lydia Arkeolojisi’nde, antikçağ Anadolu’sunda Doğu ile Batı arasındaki iktidar ilişkilerini anlamak açısından kilit önem taşıyan Lydia’nın bölgesel arkeolojisine dair genel bir resim çiziyor. Kitap, Lydia’nın yerleşme tarihi üzerine sistematik bir tartışma ve ardından bölgenin dört bir köşesindeki alanlarda sürdürülen çalışmalarda gün ışığına çıkarılan buluntuların yer aldığı bir katalog olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bölgenin kadim başkenti Sardes’in arkeolojisine dair yepyeni bir sentez ve daha önce yayımlanmamış veriler sunan Roosevelt, arkeolojik ve tarihsel kayıtlar sınırlı olduğundan zor bir bölge olarak görülen Lydia’yı anlama yolunda taze bir bakış ortaya koyuyor. Gerçekleştirilen yüzey araştırmalarından, yerel müzelerdeki buluntuların stilistik analizlerinden, antik metinlerden ve çevresel araştırmalardan elde edilen verileri bir araya getiren kitap, Lydia coğrafyasına dair literatüre önemli bir katkı niteliğinde. Christopher H. Roosevelt, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) direktörü. (Tanıtım Bülteninden)
650 0 Excavations (Archaeology)|zTurkey.
650 0 Excavations (Archaeology)|zTurkey|zLydia (Kingdom).
650 0 Excavations (Archaeology)|zTurkey|zSardis (Extinct city).
650 0 Landscapes|zTurkey|zLydia (Kingdom).
650 0 Land settlement|zTurkey|zLydia (Kingdom).
650 0 Urn burial|zTurkey|zLydia (Kingdom).
650 0 Funeral rites and ceremonies|zTurkey|zLydia (Kingdom).
651 0 Lydia (Kingdom)|xAntiquities.
651 0 Lydia (Kingdom)|xHistory.
651 0 Sardis (Extinct city).
651 0 Sardis (Extinct city)|xHistory.
651 0 Turkey|xAntiquities.
700 1 Çatak ,Hilal Gültekin.|4trl.
700 1 Koç, Deniz.|4edt.
700 1 Bağdatlı, Melda.|4pfr.
700 1 Ergüven, Gökçen.|4cov|4bkd.
730 4 2 The archaeology of Lydia, from Gyges to Alexander.|lTurkish.
830 0 Koç Üniversitesi Yayınları ;|v115.
830 0 Buranın Bilgisi Arkeoloji Dizisi (Koç Üniversitesi Yayınları).
830 0 Koç Üniversitesi Yayınları ;|v115.|pBuranın Bilgisi Arkeoloji.
901 IU+TOC
902 170811
907 .b25560566|baname|c-
925 Koç Üniversitesi Yayınları,|cdonor
945 |laname
998 |b0|c170721|dm|ea|f-|g4